Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci

Znak sprawy 2015/ 4.8./FS

Hajnówka, 07.12.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce                                        

Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka                                                                          

e-mail: spzoz@onet.eu

nr fax: (85) 684-26-79

Zaproszenie do składania ofert.

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci, skład wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

Zakład przeznacza nie więcej niż 45 zł. na 1 paczkę.

Liczba paczek- 195 szt.

Termin dostawy paczek – do 18 grudnia 2015r.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.12.2015r. (wtorek) do godz. 10.00

fax. 85-684 26 79     lub e-mail: spzoz@onet.eu

lub sekretariat SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. Dowgirda 9 17-200 Hajnówka

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu asortymentowo-cenowym.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Kośko tel. 85 682 92 42

W załączeniu:

Formularz asortymentowo-cenowy.

Font Resize
Contrast