Przypominamy o zakazie palenia papierosów

Szanowni Państwo, na terenie szpitala funkcjonuje Dźwiękowy System Ostrzegania i System Sygnalizacji Pożarowej. W ciągu zaledwie 3 tygodni z powodu dymu papierosowego, pięciokrotnie uruchomiony został czujnik przeciwpożarowy, co skutkuje automatycznym powiadomienie straży pożarnej.  W tego typu sytuacjach istnieje realne zagrożenie dla osób faktycznie potrzebujących pomocy straży. Ponadto każdy wyjazd związany jest z kosztami. Dodatkowo tego rodzaju sytuacje wywołują niepotrzebny stres u osób przebywających na terenie placówki.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, palenia wyrobów tytoniowych zabrania się „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia medyczne”. Zakaz dotyczy zarówno pacjentów, pracowników, jak i osób odwiedzających. Osobom, które go nie przestrzegają, grozi kara grzywny do 500 złotych.

 

 

Font Resize
Contrast