Remont chodnika przy SP ZOZ w Hajnówce

Zapytanie ofertowe na „Remont chodnika przy SP ZOZ w Hajnówce”. Ofertę należy złożyć w sekretariacie do dnia 13.09.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2018 r., godz. 1010”, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

 

 

Font Resize
Contrast