• Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 •     Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Remont schodów wejściowych do bloku A na Izbę Przyjęć przy SP ZOZ w Hajnówce

Remont schodów wejściowych do bloku A na Izbę Przyjęć przy SP ZOZ w Hajnówce. Ofertę należy złożyć/ przesłać (wybrać dowolny sposób złożenia oferty spośród wymienionych poniżej):

a) w zapieczętowanej kopercie wsekretariacieprzy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka do dnia 14.09.2021 r. do godziny 1100. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą i podpisaną należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: ?Remont schodów wejściowych do bloku A na Izbę Przyjęć przy SP ZOZ w Hajnówce?;

b)na adres publiczne@spzoz.hajnowka.pl do dnia 14.09.2021 r. do godziny 1100 ? podpisany skan dokumentów.

2.Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Załączniki:

zał. nr 3 i 4

Font Resize
Contrast