Stanowisko Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce dotyczące problemów i zagrożeń w funkcjonowaniu ochrony zdrowia.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wyraża zaniepokojone związane z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w służbie zdrowia, wynikającą m. in. z nowych regulacji prawnych.

Font Resize
Contrast