Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów SPZOZ Hajnówce

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów SPZOZ Hajnówce. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 03.08.2017r. do godziny 1000.

Font Resize
Contrast