Świadczenie usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenia usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ; utrzymania w ciągłej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ oraz wykonanie testów jakości wody uzdatnionej, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu i dokonanie wpisu, stwierdzającego zdatność wody uzdatnionej do użytku, w książce kontroli jakości wody.

Oferty należy składać do dnia 16.12.2014 r. do godz. 10:00

Font Resize
Contrast