Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w oddziałach szpitalnych oraz usług opiekuńczych i higienicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w oddziałach szpitalnych oraz usług opiekuńczych i higienicznych przy pacjencie zgodnie z harmonogramem wykonywania zadań ustalonym przez Usługobiorcę w Oddziale Rehabilitacji / Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc + ZOL. Ofertę należy złożyć do dnia 27-01-2015 r. do godziny 10.00.

 

 

 

 

Font Resize
Contrast