Szansa w Integracji

Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1584023,87 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. i obejmuje następujące etapy:
1. promocja i rekrutacja (I tura: 1-15.02.2017 r., II tura: 1-15.06.2017 r.)
2. integracja społeczna, w tym m.in. :
– indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
– wsparcie coachingowe
3. integracja zawodowa, w tym m.in:
– indywidualne wsparcie doradcze
– warsztaty z technik poszukiwania pracy
– szkolenia zawodowe
4. pośrednictwo pracy
5. staże zawodowe ze stypendium stażowym.

czytaj więcej….

 

 

 

Font Resize
Contrast