Szczególne uprawnienia na rzecz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dnia 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.    

Czytaj więcej….

 

 

Font Resize
Contrast