Szpital przyjazny dziecku

Po raz kolejny hajnowski szpital pozytywnie przeszedł reocenę tytułu Szpital Przyjazny Dziecku. Na całym świecie otrzymują go szpitale i oddziały położnicze, które w odpowiedni sposób propagują karmienie piersią. Inicjatywa ta powstała głównie dzięki Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

W Polsce tytuł „Szpitala przyjaznego dziecku” nadaje Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Został on powołany w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka. Jak podaje MZ obecnie w Polsce jest 90 szpitali odznaczonych tym tytułem. Szpitale starające się o uzyskanie tego tytułu przechodzą zazwyczaj roczny proces przygotowawczy, a następnie są poddawane ocenie. Najważniejsze warunki, które należy spełnić, aby uzyskać tytuł, sformułowane zostały w formie „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Zasady te dotyczą głównie postępowania personelu medycznego, nastawionego na edukację zdrowotną i uczenie pacjentek odpowiednich zachowań dotyczących karmienia.

Nasz personel medyczny z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z rooming in czyni wszelkie starania, aby utrzymać ten tytuł, stale przestrzegając standardów Szpitala Przyjaznego Dziecku i systematycznie doskonaląc formy opieki okołoporodowej. Zdobycie tytułu nie jest jednorazowym wysiłkiem. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen prawo do dalszego używania tytułu przyznano na lata 2019 – 2023. Po tym okresie, aby utrzymać tytuł hajnowski szpital będzie musiał poddać się kolejnej reocenie.

Font Resize
Contrast