BEZPŁATNE BADANIA TK – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

 • Program ogłoszony został przez Ministerstwo Zdrowia, a jego realizatorem jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (IGiCHP)
  Bezpośrednim wykonawcą badań tomografii komputerowej  klatki piersiowej są Pracownie TK należące do TMS Diagnostyka:
  – Pracownia TK nr 1 w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a (przy USK);
  tel.: 85 831 89 00
  – Pracownia TK nr 3 w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (przy d. Szpitalu Zakaźnym);
  tel.: 85 744 70 20
  – Pracownia TK nr 2 w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9 (przy Szpitalu Powiatowym);
  tel.: 85 684 20 11
  – Pracownia TK nr 5 w Pabianicach, ul. Mariańska 5a (przy CM Pro-med);
  tel.: 42 291 60 00
  – Pracownia TK nr 9 w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120a (przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w   Ostrołęce);
  tel.: 29 765 21 82, 29 765 21 92

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w każdej z wymienionych pracowni.

 • Badania TK klatki piersiowej wykonywane w ramach programu są BEZPŁATNE dla pacjentów. Są to badania niskodawkowe, bez kontrastu, nie stanowią więc obciążenia dla organizmu pacjenta.
 • Pacjenci zapisywani są na badania telefonicznie lub osobiście w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu badań lub do dnia 16 grudnia 2016 roku. Dla badań z programu nie obowiązują limity oraz kolejki zapisów NFZ, więc terminy są bardzo krótkie.
 • Kryteria wzięcia udziału w programie:
  # – zamieszkanie w wyspecyfikowanym poniżej powiecie, wiek 50-70 lat oraz palenie min. 1 paczki papierosów dziennie przez okres 20 lat (tzw. 20 paczkolat), lub
  # – zamieszkanie w wyspecyfikowanym poniżej powiecie, niezależnie od wieku, ze spirometrycznym wskaźnikiem oddechowym, tzw. wskaźnikiem odsetkowym EVF1<70% wartości należnych.
  # – przedstawienie oryginału prostego skierowania wg załączonego wzoru, wypełnionego i podpisanego przez dowolnego lekarza POZ lub przez lekarza dowolnej specjalizacji (również radiologa z w/w pracowni), lekarza z dowolnej przychodni lub prowadzącego praktykę prywatną, jak również podpisanego przez pacjenta. (tu link do wzoru skierowania)
  Lista powiatów objętych programem (tylko zamieszkali w tych powiatach !):
  – powiaty w województwie podlaskim: augustowski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski;
  – powiaty w województwie mazowieckim: miasto Ostrołęka na prawach powiatu (bez powiatu ostrołęckiego), ciechanowski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski;
  – powiaty w województwie łódzkim: bełchatowski, brzeziński, łęczycki, opoczyński, pabianicki, piotrkowski (bez miasta Piotrków Trybunalski na prawach powiatu), tomaszowski.
 • Po wykonaniu badania pacjent otrzymuje płytkę CD z nagranymi na niej obrazami z badania TK.
 • Opisy badań wykonywane będą centralnie przez zespół lekarzy radiologów z IGiCHP. Opisy te zostaną przesłane do pacjenta oraz lekarza lub ośrodka kierującego na badanie. W przypadku wykrycia zmian, pacjent może zgłosić się na konsultacje bezpośrednio do IGiCHP.
Font Resize
Contrast