Uroczyste otwarcie Oddziałów

Po blisko rok trwającej kompleksowej modernizacji pomieszczeń uroczyście otworzyliśmy: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej oraz Blok Operacyjny. Inwestycje o wartości ok. 17 mln zł. zrealizowane zostały w ramach projektów współfinansowanych przez UE.

Modernizacja pomieszczeń SOR oraz niezbędne doposażenie sprzętowe oddziału kosztowały ponad 6,3 mln zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Modernizacja SOR w SP ZOZ była niezbędna, aby dostosować oddział do nowych, wyższych standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. W efekcie poprawiono i ulepszono komunikację zakupiono nowoczesną aparaturę wspomagającą ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału i Intensywnej Terapii obejmowała wykonanie prac budowlanych, zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznego wyposażenia. Zyskaliśmy dodatkową powierzchnię, dzięki czemu można bardziej efektywnie zorganizować pracę oddziału. Inwestycję zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu w ramach RPOWP, a łączna wartość projektu wyniosła ok. 9,7 mln zł.

Dzięki funduszom z RPOWP zakupiliśmy również nowoczesny aparat RTG oraz serwer do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych. Wykonaliśmy także niezbędne prace adaptacyjne, wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania aparatu RTG. Wartość inwestycji to ponad 98 tys. zł.

We wtorek (1 października) uroczyście oddaliśmy do użytku nowo wyremontowane oddziały. Nasze wydarzenie zgromadziło wielu dostojnych gości, wśród których byli: Poseł na Sejm, Pan Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski, Pan Bohdan Paszkowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Bogusław Dębski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pan Maciej Bogdan Olesiński, konsultanci krajowi i wojewódzcy, m.in. prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, a także samorządowcy z terenu Powiatu Hajnowskiego wraz ze Starostą Hajnowskim, Panem Andrzejem Skiepko. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele placówek służby zdrowia z województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, powiatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Miłym Gościom za udział w naszym wydarzeniu. Dziękujemy również za wszystkie gratulacje nadesłane dla nas z tej okazji na ręce Dyrektora Zakładu, Grzegorza Tomaszuka.

List gratulacyjny Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, dr n. med. Cecylii Dolińskiej
List gratulacyjny Dyrektora TMS Diagnostyka, Andrzeja Weigl
List gratulacyjny Prezesa Zarządu PDM „Maksbud”, Jana Miniuka
Font Resize
Contrast