Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze


Adres ośrodka: Czeremcha, ul. 1. Maja 86D
Telefon kontaktowy: 85 685 00 00

Poradnia ogólna:

lek. med. Przemysław Pawluczuk: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.35


Personel pielęgniarski
• Maria Tarasiuk – pielęgniarka praktyki
• Tamara Sajewicz – pielęgniarka środowiskowa
• Jolanta Trusiewicz – położna środowiskowa

Font Resize
Contrast