Wykaz udzielanych świadczeń:

Badania hematologiczne

● OB
● Morfologia 5 dif długa
● Morfologia 3 dif krótka
● Leukogram (rozmaz krwi)
● Retikulocyty
● Oporność osmotyczna

Badania koagulologiczne

● Czas protrombinowy i fibrynogen (PT-Fibrynogen)
● INR
● Czas kaolinowo kefalinowy (APTT )
● D-dimery

Badania ogólno-analityczne

● Mocz badanie ogólne z oceną mikroskopową
● Białko Bense-Jonesa
● Mikroalbuminuria
● Amfetamina w moczu
● Barbiturany w moczu
● Benzodiazepiny w moczu
● Opiaty w moczu
● Fencyklidyna w moczu
● Trójcykliczne antydepresanty w moczu
● Ekstaza w moczu
● Zestaw narkotyków w moczu
● Wymaz na owsiki
● Kał- badanie mikroskopowe na niestrawione resztki pokarmowe
● Kał-jaja pasożytów
● Kał-cysty Lamblii
● Lamblie GSA 65 metoda immunoenzymatyczna
● Kał-krew utajona
● Treść dwunastnicza
● Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne
● Płyn z jam ciała-badanie ogólne
● Badanie nasienia

Badania biochemiczne

● Glukoza we krwi
● Glukoza w moczu zbiórka dobowa
● Próba doustnego obciążenia glukozą 50 g (1 punktowa)
● Próba doustnego obciążenia glukozą 50 g lub 75 g (2 punktowa)
● Próba doustnego obciążenia glukozą 75 g (3 punktowa)
● HbA1C
● Mocznik w surowicy
● Mocznik w moczu zbiórka dobowa
● Kreatynina w surowicy
● Kreatynina w moczu zbiórka dobowa
● Klirens kreatyniny
● Kwas moczowy w surowicy
● Kwas moczowy w moczu zbiórka dobowa
● CK-kinaza kreatynowa
● CK MB-kinaza kreatynowa izoenzym MB
● Troponina I
● ALAT-aminotransferaza alaninowa
● ASPAT-aminotransferaza asparaginowa
● ALP-fosfataza zasadowa
● Amylaza w surowicy
● Amylaza w moczu
● LDH-dehydrogenaza mleczanowa
● GGT-gammaglutamylotransferaza
● Bilirubina całkowita
● Bilirubina bezpośrednia
● Cholesterol całkowity
● Cholesterol HDL
● Trójglicerydy
● Białko całkowite
● Albumina
● Proteinogram
● Żelazo
● TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza
● UIBC- utajona zdolność wiązania żelaza
● Wapń w surowicy
● Wapń w moczu zbiórka dobowa
● Magnez w surowicy
● Magnez w moczu zbiórka dobowa
● Sód i potas w surowicy
● Chlorki w surowicy
● Sód i potas w moczu
● Fosfor w surowicy
● Fosfor w moczu zbiórka dobowa
● Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria)
● ASO
● Latex R czynnik reumatoidalny
● CRP
● Odczyn Waalera-Rosego
● Badania immunologiczne
● TSH-hormon tyreotropowy
● FT4-tyroksyna wolna
● FT3-trójjodotyronina wolna
● Przeciwciała anty-TPO
● PTH-parathormon
● HBs antygen
● Przeciwciała anty-HBS
● Przeciwciała anty- HCV
● HIV Ag/Ab
● Toxoplazmoza IgM
● Toxoplazmoza IgG
● Borelioza IgM
● Borelioza IgG
● Western blot Borelia IgM
● Western blot Borelia IgG
● Ferrytyna w surowicy
● Witamina B12
● IgE-immunoglobulina E
● PSA-antygen prostaty
● CEA
● Ca- 125
● AFP
● Ca 15-3
● Testosteron
● Prolaktyna
● Beta – HCG
● PCT – prokalcytonina
● NT-pro-BNP peptyd natiuretyczny
● Helikobakter pylori -test jakościowy w surowicy lub kale
● Mononukleoza
● Różyczka IgM
● Różyczka IgG

Badania bakteriologiczne

● Posiew moczu, kału, wymaz z gardła, oka, ucha, ropy, żółci, plwociny, płyny z jam ciała, wymazy z narządów moczowo-płciowych, wymazy z odbytu, płyn mózgowo-rdzeniowy
● Posiew (ujemny) krwi
● Posiew (dodatni z antybiogramem) krwi
● Badanie bakteriologiczne kału i wymazy z odbytu w kierunku Salmonella, Shigella x 3
● Badanie w kierunku rotawirusów i adenowirusów
● Badanie w kierunku norowirusów
● Toksyna A i B Clostridium difficile
● Stopień czystości pochwy
● Badanie serologiczne w kierunku kiły (USR)
● Kontrola jałowości Sporal S
● Kontrola jałowości Sporal A

Font Resize
Contrast