Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu: „Remont i przebudowa pomieszczeń bloku C szpitala SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adam Dowgirda 9”. Ofertę należy złożyć do dnia 02-11-2016 r. do godziny 1000.

Font Resize
Contrast