Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów zużywalnych do Pracowni RTG. Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2017 r. do godziny 1000.

Font Resize
Contrast