Zakup i dostawa pościeli szpitalnej

ZMIANA TERMINU: termin składania ofert 04.01.2018 r., godz. 10.00.

 

Znak sprawy 2017/ 4.8./DP                                                                 Hajnówka, 12.12.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Hajnówce                                         

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

e-mail: spzoz@onet.eu

nr fax: (85) 684-26-79

 

Zaproszenie do składania ofert.

 Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

                   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pościeli szpitalnej wg  załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

 

Ofertę prosimy przesłać  do  dnia 19.12.2017r. (wtorek) do godz. 10.00

fax. 85-684 26 79     lub   e-mail:  spzoz@onet.eu 

lub sekretariat SPZOZ w Hajnówce  ul. Doc. Dowgirda 9  17-200 Hajnówka

Sposób przygotowania oferty:

       Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu asortymentowo-cenowym.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Rokita tel. 85 682 92 42

 

W załączeniu:

Formularz asortymentowo-cenowy.

             

                                                                        Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                                                      Grzegorz Tomaszuk

 

 

 

Font Resize
Contrast