Zakup i dostawa leków 2020/PN/APT/01

Transmisja OTWARCIA OFERT  w kanale YOU TUBE      SPZOZ-HAJNÓWKA

https://www.youtube.com/channel/UCEyHL0ks1jPtd_3ElgrfyWw/videos

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ SP ZOZ W HAJNÓWCE w dniu: 07.05.2020 r. o godzinie 9:30

Zakup i dostawa leków 2020/PN/APT/01

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/176834/zakup-i-dostawa-lekow

przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia: 07.05.2020 r. do godziny 09:00.

Postępowanie jest też widoczne pod adresami

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-auctions.html

https://platforma.eb2b.com.pl 

https://tt.eb2b.com.pl

Zmiana załącznika nr 1-formularz asortymentowo-cenowy z dnia 10.04.2020 r. , dostępny za pośrednictwem Platformy  pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/176834/zakup-i-dostawa-lekow    

Font Resize
Contrast