Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2018 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

 

 

Font Resize
Contrast