Zakup i dostawa materiałów zużywalnych

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizacji w SP ZOZ w Hajnówce.
Termin składania ofert: 04.06.2020 r. godz. 10:00.

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/185206/zakup-i-dostawe-materialow-zuzywalnych-dla-centralnej-sterylizacji-w-sp-zoz-w-hajnowce

Postępowanie jest też widoczne pod adresami

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-auctions.html

https://platforma.eb2b.com.pl 

https://tt.eb2b.com.pl

Font Resize
Contrast