Zakup i dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku

Zakup i dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku, odzieży, rękawic, podkładów higienicznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce nr  2020/PN/JU/01. 

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/ https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia: 27.05.2020 r. do godziny 12:00.

Oferty zostaną otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 27.05.2020 r. o  godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (administracja pok. 114).

Postępowanie jest też widoczne pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html

Font Resize
Contrast