Zakup i dostawa wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej

Zakup i dostawa wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej nr  2020/4.8/LAB/02. 

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/ https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia: 29.05.2020 r. do godziny 10:00.

Oferty zostaną otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 29.05.2020 r. o  godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (administracja pok. 114).

Postępowanie jest też widoczne pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html

Font Resize
Contrast