Zakup i dostawę urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyny górnej i dolnej z biofeedbackiem do SP ZOZ w Hajnówce.

Zakup i dostawę urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyny górnej i dolnej z biofeedbackiem do SP ZOZ w Hajnówce. Znak sprawy: 2019/PN/S.REH/01. Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2019r. o godzinie 10.00

Font Resize
Contrast