Zapraszamy na szczepienia przeciw grypie

Od września trwa sezon szczepień przeciwgrypowych. Zachęcamy do ich wykonywania aby uniknąć jej ciężkich powikłań (zapalenie płuc, mięśnia sercowego czy opon mózgowo-rdzeniowych).

Szczepienia wykonywane są w gabinetach zabiegowych Przychodni Rejonowej Nr 1 w godz. 8.00 – 18.00 i Przychodni Rejonowej Nr 2 w godz. 8.00 – 15.35 oraz gabinetach szczepień Gminnych Ośrodków Zdrowia w godz. 8.00 – 15.35. Koszt jednostkowy szczepienia wraz iniekcją wynosi 30zł.

Zakłady pracy oraz instytucje zainteresowane grupowym szczepieniem swoich pracowników prosimy o sporządzenie stosownych wykazów (z podaniem imienia, nazwiska pracownika, numerem PESEL oraz adresu zamieszkania) i przekazanie do najbliższego punktu szczepień. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 85 682 91 73 (pielęgniarka koordynująca program szczepień).

Font Resize
Contrast