Zatrudnimy kierownika GOZ w Białowieży

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży, z jednoczesnym objęciem stanowiska kierownika Ośrodka. Oferujemy mieszkanie.

Oferty prosimy kierować pod adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17 – 200 Hajnówka
informacje telefoniczne pod numerem: 85  682 92 02, email: spzoz@hajnowka.pl

Font Resize
Contrast