ZATRUDNIMY LEKARZY ZAINTERESOWANYCH ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH

W związku z planowanym rozpoczęciem w najbliższym czasie kolejnego  postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkoleń specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny Dyrekcja SP ZOZ w Hajnówce informuje, iż jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem lekarzy, którzy zakwalifikowani zostaną do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury bądź też w trybie pozarezydenckim i chcieliby rozpocząć realizowanie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu:

– chorób zakaźnych     

– rehabilitacji medycznej     

– chorób wewnętrznych

– medycyny rodzinnej

– medycyny ratunkowej

– psychiatrii

– pediatrii  

w oparciu o funkcjonujące w strukturze naszej placówki oddziały szpitalne i poradnie, które na dzień dzisiejszy posiadają niewykorzystane miejsca szkoleniowe. Ponadto gotowi jesteśmy na zatrudnienie lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem specjalizacji w trybie pozarezydenckim w dziedzinie chorób płuc poza strukturami hajnowskiego Szpitala.  

            Oferujemy Państwu satysfakcjonującą pracę, z możliwością przyznania dodatku motywacyjnego oraz uzyskania wsparcia finansowego w zakresie pokrywania kosztów realizowanej specjalizacji, w atmosferze sprzyjającej rozwojowi umiejętności oraz urzeczywistnieniu zawodowych ambicji. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach lekarze, którzy zdecydują się na przyjęcie naszej oferty będą mogli ubiegać się o przyznanie dodatku motywacyjnego oraz wsparcia finansowego w zakresie pokrywania kosztów realizowanej specjalizacji.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy:   

 Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17 – 200 Hajnówka

tel. 85 682 92 02

e – mail: spzoz@hajnowka.pl 

 

Font Resize
Contrast