Zatrudnimy pielęgniarki i położne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni pielęgniarki i położne do pracy w oddziałach szpitalnych tutejszego Zakładu.

Oferty prosimy kierować pod adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17 – 200 Hajnówka

email: spzoz@hajnowka.pl

informacje telefoniczne pod numerem: 85 682 92 31 Dział Kadr; 85 682 91 58 Naczelna Pielęgniarka

Font Resize
Contrast