Zgłaszanie nieprawidłowości

W celu zapewnienia realizacji projektu „Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej”, w sposób etyczny, jasny i przejrzysty Ministerstwo Rozwoju stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Co należy zgłaszać? Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą zarówno przedstawicieli instytucji w systemie realizacji Programu czy podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Więcej informacji na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Font Resize
Contrast