Zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora jest dr n. med. Tomasz Musiuk, koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Przez 17 lat funkcję  zastępcy dyrektora ds. lecznictwa pełniła lek. Eugenia Olszewska, specjalista z zakresu pediatrii, która dziś zakończyła karierę zawodową w naszym Zakładzie. Pani Eugenia Olszewska 40 lat swojej kariery zawodowej związała z pracą na rzecz hajnowskiej służby zdrowia. Po ukończeniu w 1978 roku Akademii Medycznej w Białymstoku zatrudniona została w Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, w charakterze lekarza – stażysty. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę jako młodszy asystent Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej Nr 1. W roku 1987 objęła funkcję Kierownika Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej Nr 2. A w 2001 roku powołana została na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, które piastowała do kwietnia 2018r. Jednocześnie nadal zatrudniona była w Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej Nr 2.   

Doktor Olszewska jako pediatra zawsze wkładała całe swoje serce w leczenie najmłodszych pacjentów.  Lecząc trzy pokolenia hajnowian wyróżniała się anielską cierpliwością i serdecznością, nigdy nie odmówiła pomocy. Z troską i zaangażowaniem traktowała wszystkich pacjentów. Dodatkowo jej skromność i życzliwość sprawiały, że cieszyła się wyjątkowym zaufaniem i sympatią zarówno leczonych pacjentów jak i współpracowników. Pełniąc funkcję dyrektora konsekwentnie inicjowała i wspierała różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty mające na celu rozwój hajnowskiego Szpitala.   

Dziś, jako współpracownicy Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy, że mogliśmy przez cały ten czas liczyć na współpracę i kompetentną pomoc, ogromną sprawność organizacyjną oraz przyjaźń. Jednocześnie życzymy dalszej pomyślności na gruncie prywatnym.

Dyrekcja oraz pracownicy SP ZOZ w Hajnówce

 

 

Font Resize
Contrast