• Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 •     Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

 1. Oferty należy składać do dnia 10.06.2021 r. do godz. 10:00
 2. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mail: publiczne@spzoz.hajnowka.pl lub
 3. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie SP ZOZ w Hajnówce-koperta powinna być zaadresowana na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (Sekretariat), ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka i opisana:

Oferta na wykonanie usługi na:

?Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka?

 1. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pok. 114.

 

Font Resize
Contrast