Konkursy

Konkurs na świadczenie usług tomografii komputerowej

Przedmiotem konkursu są usługi medyczne w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 17. 10.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariacie Szpitala, pokój 121 , ul. doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce.

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.1638 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U.2018.393.), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Doc. A. Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje osoby do zatrudnienia w charakterze Koordynatora Terenowego projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Świadczenie usług pielęgniarskich

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym. Oferty należy składać do 14 lipca 2016 r., godz. 12.00.

Świadczenie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 12.00.

Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinach normalnej Ordynacji Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej. Termin złożenia ofert: 2 października 2015 r. do godz. 12.00.

Font Resize
Contrast