• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Postępowania przetargowe poniżej 214 tys. euro w 2021 roku

Zakup i dostawę produktów leczniczych  na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie. Sygn. Postępowania:  2021/TP/APT/02 Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 29.06.2021 r. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://  https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin otwarcia ofert: 29.06.2021 r., o godzinie 09:10, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, Continue Reading

Wywóz, odbiór i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych, wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul.Doc. Adama Dowgirda 9,17-200 Hajnówka Termin składania ofert – do godz.10:00 w dniu 31.05.2021 r. SWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Zamawiającego pod adresem https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/258856/slug/

Remont, rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi wg. projektu budowlanego. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 28.05.2021 r. godz.10:00  Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/255086/remont-rozbudowa-i-przebudowa-gminnego-osrodka-zdrowia-w-narwi-wg-projektu-budowlanego

Zakup i dostawa produktów leczniczych

Zakup i dostawa produktów leczniczych  na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 25.03.2021 r. do godziny 09.00 . UWAGA Zmiana terminu składania ofert: do dnia: 26.03.2021 r. do godziny 09 :00.

Font Resize
Contrast