• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zamówienia w 2015 roku

Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego

Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego w ramach projektu Doposażenie Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: 03.11.2015, godzina 10:00.
UWAGA ZMIANA: termin składania ofert 05.11.2015 r. (czwartek) godz. 10.00.

Zakup i dostawa testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce – UZUPEŁNIENIE. Termin składania ofert: 28.10.2015, godzina 10:00.

Modernizacja pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce

Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni rentgenodiagnostyki w ramach projektu „Modernizacji pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce”. Oferty należy złożyć do 23.10.2015r., do godz. 10.00.
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.

Implanty ortopedyczne

Zakup i dostawa endoprotez, implantów, cementu kostnego, sprzętu jednorazowego użytku do autotransfuzji i innych zespoleń używanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Termin składania ofert 4.11.2015, godz. 10:00

Zakup i dostawa gazu płynnego

Zakup i dostawa gazu płynnego – propan techniczny i oleju opałowego lekkiego nr sprawy: 2015/PN/OLEJ/GAZ/01. Termin składania ofert: 15.09.2015, godz. 10:00.