Zamówienia w 2017 roku

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (części parteru budynku A i D) Szpitala w Hajnówce. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, w Sekretariacie – do godz 10:00 w dniu 17.01.2018r.

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji: „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (części parteru budynku A i D) Szpitala w Hajnówce. Termin składania ofert: 2017-11-30, godzina: 10:00.

Świadczenie usługi sprzątania

„Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz usług opiekuńczych i higienicznych przy pacjencie”. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 r. o godzinie 10:00.

Zakup i dostawa leków

Zakup i dostawa leków na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: 2017-09-07, godzina: 10:00.

Font Resize
Contrast