• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zamówienia w 2017 roku

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (części parteru budynku A i D) Szpitala w Hajnówce. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, w Sekretariacie – do godz 10:00 w dniu 17.01.2018r.

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji: „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (części parteru budynku A i D) Szpitala w Hajnówce. Termin składania ofert: 2017-11-30, godzina: 10:00.

Świadczenie usługi sprzątania

„Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz usług opiekuńczych i higienicznych przy pacjencie”. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 r. o godzinie 10:00.

Zakup i dostawa leków

Zakup i dostawa leków na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: 2017-09-07, godzina: 10:00.

Font Resize
Contrast