• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zamówienia w 2018 roku

Zakup i dostawa sprzętu medycznego – uzupełnienie

Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego – uzupełnienie dla pakietów nr 9, nr 36, nr 38. Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2018 r. o godzinie 10:00. UWAGA ZMIANA !!!!!!!!!Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2019 r. o godzinie 10:00.

Materiały laboratoryjne

Przetarg nieograniczony na: dzierżawę automatycznego analizatora koagulometrycznego wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych; dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi i probówek do pobierania krwi włośniczkowej. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2018 r. o godzinie 10.00.

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2018 r. o godzinie 10:00. UWAGA ZMIANA: termin składania ofert upływa 29.11.2018r. o godzinie 10:00.

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów SPZOZ Hajnówce. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 18.10.2018 r. do godziny 10:00.

Zakup i dostawa szczepionek przeciw KZM

Zakup i dostawa szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Termin składania ofert upływa dnia  22.10.2018 r. o godzinie 10:00. Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2019 r. o godzinie 10:00.

Font Resize
Contrast