Zamówienia w 2018 roku

Zakup i dostawa sprzętu medycznego – uzupełnienie

Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego – uzupełnienie dla pakietów nr 9, nr 36, nr 38. Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2018 r. o godzinie 10:00. UWAGA ZMIANA !!!!!!!!!Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2019 r. o godzinie 10:00.

Materiały laboratoryjne

Przetarg nieograniczony na: dzierżawę automatycznego analizatora koagulometrycznego wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych; dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi i probówek do pobierania krwi włośniczkowej. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2018 r. o godzinie 10.00.

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji

Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2018 r. o godzinie 10:00. UWAGA ZMIANA: termin składania ofert upływa 29.11.2018r. o godzinie 10:00.

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów SPZOZ Hajnówce. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 18.10.2018 r. do godziny 10:00.

Zakup i dostawa szczepionek przeciw KZM

Zakup i dostawa szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Termin składania ofert upływa dnia  22.10.2018 r. o godzinie 10:00. Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2019 r. o godzinie 10:00.

Font Resize
Contrast