Zamówienia w 2019 roku

Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie dla pakietów: 9A i 9B. Termin składania ofert 14.11.2019 r. do godz. 10:00.

Zakup i dostawa urządzeń używanych na salach operacyjnych

Zakup i dostawa urządzeń używanych na salach operacyjnych i przyrządów chirurgicznych Termin składania ofert 03.12.2019 r. do godz. 09:00. UWAGA:Proszę wszelkie zapytania do SIWZ kierować na nasz adres skrytki epuap: /spzozhajnowka/SkrytkaESP . 

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, leków oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce, Pakiet 7- uzupełnienie.Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2019 r. o godzinie 10.00 .

Font Resize
Contrast