Zapytania w 2015 roku

Świadczenia usługi serwisu technicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ. Oferty należy składać do dnia 17.12.2015 r., do godz. 11:00

Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci, skład wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego. Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.12.2015r. (wtorek) do godz. 10.00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wraz w wymianą filtrów w obiektach Szpitala w Hajnówce. Oferty należy składać do dnia 24.11.2015 r, do godziny 12:00. UWAGA: zmiana terminu składania ofert do dnia 25.11.2015r. do godz. 14.00

Zakup i dostawa aparatów do hemodializy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy 2 szt. aparatów do hemodializy. Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2015 r. do godziny 10.00.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na: Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 12.00

Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lipowej 190, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 19 maja 2015 r. do godziny 10.00.

Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lipowej 190, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 08 maja 2015 r. do godziny 10.00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w oddziałach szpitalnych oraz usług opiekuńczych i higienicznych przy pacjencie zgodnie z harmonogramem wykonywania zadań ustalonym przez Usługobiorcę w Oddziale Rehabilitacji / Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc + ZOL. Ofertę należy złożyć do dnia 27-01-2015 r. do godziny 1000.

Font Resize
Contrast