Zapytania w 2016 roku

Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci, skład wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego. Termin składania ofert: 12.12.2016, godz, 10.00

Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wraz z dostawą i wymianą filtrów w obiektach Szpitala w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9 w trybie art.4 ust. 8 pzp. Oferty należy składać do dnia 25.11.2016 r do godziny 12:00.

Remont i przebudowa pomieszczeń

Remont i przebudowa pomieszczeń bloku C szpitala SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adam Dowgirda 9. Ofertę należy złożyć do dnia 18-11-2016 r. do godziny 1000.

Opracowanie oraz wydruk materiałów edukacyjnych

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie treści merytorycznej, opracowanie graficzne oraz wydruk materiałów edukacyjnych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej, w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce”. Oferty należy składać do dnia 15.11.2016 r. do godz. 10:00.

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu: „Remont i przebudowa pomieszczeń bloku C szpitala SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adam Dowgirda 9”. Ofertę należy złożyć do dnia 02-11-2016 r. do godziny 1000.

Zakup i dostawa buraków i marchwi

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup i dostawę buraków i marchwi”. Ofertę należy złożyć do dnia 24-10-2016 r. do godziny 10:00.

Świadczenie usługi pełnienia funkcji Kierownika Projektu

Świadczenie usługi pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce”. Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2016 r. do godziny 10.00.

Dostawę, wykonanie i montaż mebli

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na: „Dostawę, wykonanie i montaż mebli na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce”. Ofertę należy złożyć do dnia 07-10-2016 r. do godziny 10.00.

Font Resize
Contrast