Zapytania w 2018 roku

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2018r. o godz. 11:10, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Wykonanie remontu sanitariatu

Wykonanie remontu sanitariatu w pomieszczeniu nr 107 blok B I piętro SP ZOZ w Hajnówce – termin składania ofert 02.10.2018 r. do godz. 10:00 – Sekretariat lub przesłać mailem na adres spzoz@onet.eu.

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2018 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Remont chodnika przy SP ZOZ w Hajnówce

Zapytanie ofertowe na „Remont chodnika przy SP ZOZ w Hajnówce”. Ofertę należy złożyć w sekretariacie do dnia 13.09.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2018 r., godz. 1010”, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Wykonanie remontu sanitariatu

Wykonanie remontu sanitariatu w pomieszczeniu nr 107, blok B, I piętro SP ZOZ w Hajnówce. Termin złożenia ofert 13.09.2018 r. godz. 10.00.

Font Resize
Contrast