• Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 •     Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2018 roku

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2018r. o godz. 11:10, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Wykonanie remontu sanitariatu

Wykonanie remontu sanitariatu w pomieszczeniu nr 107 blok B I piętro SP ZOZ w Hajnówce – termin składania ofert 02.10.2018 r. do godz. 10:00 – Sekretariat lub przesłać mailem na adres spzoz@onet.eu.

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2018 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Remont chodnika przy SP ZOZ w Hajnówce

Zapytanie ofertowe na ?Remont chodnika przy SP ZOZ w Hajnówce?. Ofertę należy złożyć w sekretariacie do dnia 13.09.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2018 r., godz. 1010?, w siedzibie Zamawiającego, w pok.114 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Wykonanie remontu sanitariatu

Wykonanie remontu sanitariatu w pomieszczeniu nr 107, blok B, I piętro SP ZOZ w Hajnówce. Termin złożenia ofert 13.09.2018 r. godz. 10.00.

Font Resize
Contrast