Zapytania w 2019 roku

Zakup i dostawę pieczywa

Zakup i dostawę pieczywa . Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 02.12.2019 r. do godziny 10:00

„Zakup i dostawa dwóch stołów zabiegowych’’

„Zakup i dostawa dwóch stołów zabiegowych’’. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 21 listopada 2019 r. do godziny 1000 Uwaga zmiana terminu składania ofert: 25.11.2019 r. do godziny 1000

Zakup i dostawa aparatu elektrochirurgicznego

Zakup i dostawa aparatu elektrochirurgicznego  na potrzeby Bloku Operacyjnego . Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 15.11.2019 r. do godziny 10:00.

Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Termin składania 03.10.2019r., o godz. 10:00. UWAGA Zmiana terminu składania ofert upływa 07.10.2019 r. o godzinie 10:00.

Font Resize
Contrast