Zapytania w 2020 roku

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert usługę Przeglądu, czyszczenia, dezynfekcji instalacji, urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z dostawą i wymianą filtrów. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 27.02.2020 r., do godz. 10: 00

Font Resize
Contrast