• Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 •     Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2021 roku

Remont chodnika i wykonanie parkingów na terenie SP ZOZ w Hajnówce

Ofertę należy złożyć/ przesłać (wybrać dowolny sposób złożenia oferty spośród wymienionych poniżej): a) w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka do dnia 21.10.2021 r. do godziny 1100. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą i podpisaną należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: „Remont chodnika i Continue Reading

Wykonanie robót remontowych przy SP ZOZ w Hajnówce

Sposób i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia: Ofertę należy złożyć/ przesłać (wybrać dowolny sposób złożenia oferty spośród wymienionych poniżej): a) w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka do dnia 05.10.2021r. do godziny 1100. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą i podpisaną należy umieścić w zapieczętowanej kopercie Continue Reading

Zakup i dostawa warzyw na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce

Zakup i dostawa warzyw na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. a) złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 28 września 2021 r. do godziny 10:00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: „Zakup i dostawa warzyw na potrzeby SP ZOZ w Continue Reading

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług transportu zwłok z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego mieszczącego się w Hajnówce ul. 11 Listopada 20 do prosektorium mieszczącego się przy SP ZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9. Ofertę prosimy przesłać do dnia 16.07.2021r. (wtorek) do godz. 12.00 za pomocą Platformy pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl lub e-meilem na adres: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl

Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka Oferty należy składać do dnia 10.06.2021 r. do godz. 10:00 W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mail: publiczne@spzoz.hajnowka.pl lub W Continue Reading

Font Resize
Contrast