• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2021 roku

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług transportu zwłok z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego mieszczącego się w Hajnówce ul. 11 Listopada 20 do prosektorium mieszczącego się przy SP ZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9. Ofertę prosimy przesłać do dnia 16.07.2021r. (wtorek) do godz. 12.00 za pomocą Platformy pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl lub e-meilem na adres: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl

Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka Oferty należy składać do dnia 10.06.2021 r. do godz. 10:00 W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mail: publiczne@spzoz.hajnowka.pl lub W Continue Reading

Zakup i dostawę końcówek Shavera wraz z dzierżawą 4 głowic

Zaproszenie do składania ofert na Zakup i dostawę końcówek Shavera wraz z dzierżawą 4 głowic. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:  https://  https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl

Dostawa kombinezonów ochronnych jednorazowych

Termin składania ofert do dnia 29.03.2021 r. do godz. 10:00 Termin składania zapytań w postępowaniu do dnia 25.03.2021 r. godz. 13:00 można też złożyć ofertę za pomocą platformy zakupowej: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/244773/zakup-i-dostawe-medycznego-sprzetu-jednorazowego-uzytku-odziezy-podkladow-higienicznych-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce

Font Resize
Contrast