• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Skargi i wnioski


Szanowni Państwo

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wszelkie skargi oraz wnioski przyjmowane są wyłącznie: telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz faksu.

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć (pisemnie bądź ustnie) skargę lub wniosek. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone.

Skargi i wnioski można składać:
● bezpośrednio do Dyrektora Szpitala, codziennie w godzinach urzędowania
● bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w każdą środę od 13.00 do 15.00
● bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, Izydory Dudar, w poniedziałki i czwartki, w siedzibie Administracji Szpitala, w godz. od 12.00 do 14.00
●do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub koordynatora/kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej Szpitala,
● za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-2oo Hajnówka
● za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: spzoz@hajnowka.pl,
● za pośrednictwem faksu pod numerem: 85 682 92 95

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, które nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Szpitala

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Font Resize
Contrast