Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Adres: ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

Centralna Rejestracja Poradni Specjalistycznych:

tel. 85 682 91 76

tel. 85 682 91 70

Szpitalny Oddział Ratunkowy:

tel. 85 682 92 47

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

tel. 85 682 91 11

email: spzoz@hajnowka.pl

Sekretariat:

tel. 85 682 92 02

Fax: 85 682 92 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Contrast