• Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 •     Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

lab (2)

 

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne


 

Pacjent ma możliwość wglądu własnych wyników badań na platformie Laboratorium – eLaborat. Po wyrażeniu zgody pacjent otrzymuje dane do logowania na stronie. 

https://kl072.elaborat.marcel.pl/ –  link do logowania pacjenta

https://kont072.elaborat.marcel.pl/ – link do logowania kontrahenta (poradni)

 

PERSONEL:

Kierownik Laboratorium:
dr n.med. Iwona Ponurkiewicz – specjalista II stopnia w zakresie analityki klinicznej
tel. 85 682 91 01

Asystenci:

dr n. med. Piotr Sienkiewicz – specjalista II stopnia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, specjalista mikrobiologii medycznej 

mgr Danuta Bubnicka – specjalizacja I stopnia z zakresu analityki klinicznej

mgr Aniela Korcz – specjalizacja I stopnia z zakresu analityki klinicznej

mgr Ewa Szymaniuk

 

 

lab.PUNKTY POBRAŃ materiałów do badań:
w Laboratorium
czynny w godz. 7.15-10.00
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
tel. 85 682 92 38
w Przychodni Rejonowej nr.1
czynny w godz. 7.15-9.30
ul.Piłsudskiego 10
tel.85 682 90 06

 

WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ:
Przychodnia Rejonowa nr.1
ul. Piłsudskiego 10
godz. 10.00-18.00
Centralna rejestracja szpitala
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
godz. 07.00-15.30

PRACOWNIE:
? Hematologii
? Biochemii
? Analityki
? Bakteriologii i serologii chorób zakaźnych

Laboratorium uczestniczy:lab.2
– w Centralnym Ogólnopolski Programie Sprawdzianów Laboratoryjnych
– w Powszechnym Programie Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych

Laboratorium posiada:
Certyfikat Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikorbiologicznej – POLMICRO

Laboratorium oferuje pełny zakres badań laboratoryjnych:
– bezpłatnych (zgodnie z wymogami NFZ)
– płatnych ( zgodnie z cennikiem świadczeń diagnostycznych)

 


 

 

Font Resize
Contrast