Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

kierownik Anna Gierasimiuk

Zamówienia publiczne:

tel. 85 682 92 42  

e-mail: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl

Zaopatrzenie:

tel. 85 682 92 11; fax 85 684 26 79

e-mail: zaopatrzenie@spzoz.hajnowka.pl

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

          Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

 

 

 

Font Resize
Contrast