• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przygotował do zniszczenia dokumentację indywidualną  medyczną  (historie choroby),  pacjentów przebywających  w 1993 roku  w oddziałach szpitalnych ZOZ w Hajnówce.

Z okazji obchodzonego w miesiącu maju Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych niniejszym pragnę wszystkim hajnowskim pielęgniarkom i położnym złożyć wyrazy szacunku i uznania za ogromny trud, wysiłek i zaangażowanie wkładane przez Was w swoją misję która tak pięknie spełnia się w codziennej opiece nad pacjentami.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarzy (mile widziane małżeństwa lekarskie) ze specjalizacją z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z perspektywą objęcia funkcji kierowniczej w:

 Hajnowski Szpital jest wykonawcą projektu pn. „Zrób mammografię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim„ współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności. Życzymy aby tegoroczne Święta były duchowym odrodzeniem i umocnieniem dającym radość, pokój i nadzieję. 

Termin składania ofert do dnia 29.03.2021 r. do godz. 10:00 Termin składania zapytań w postępowaniu do dnia 25.03.2021 r. godz. 13:00 można też złożyć ofertę za pomocą platformy zakupowej: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/244773/zakup-i-dostawe-medycznego-sprzetu-jednorazowego-uzytku-odziezy-podkladow-higienicznych-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce

Font Resize
Contrast