Pracownia Rentgenodiagnostyki


 

PERSONEL:

Lekarze radiolodzy (wykonujący prześwietlenia i opisujący zdjęcia):
Kierownik Pracowni RTG: lek. Ewa Gierman-Dec – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Swietłana Kiryluk – radiolog
lek. Ryszard Sztyler – radiolog
lek. Monika Kalinowska – Snarska – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Technicy elektroradiologii:
Kierownik Zespołu Techników RTG: st. tech. Irena Surel – Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr Natalia Niczyporuk
st. tech. Alina Tichoniuk,
st. tech. Agnieszka Bagińska,
st. tech. Sabina Kacprzak,
st .tech. Beata Ostaszewska,
mgr st. tech. Wojciech Motowicki
tech. Marta Stasinkiewicz

Eugenia Czepiel – rejestratorka

Zakres badań Pracowni Rentgenodiagnostyki obejmuje:
1. Wykonywanie zdjęć rtg:
● kostnych / m.in. zdj.kręgosłupa L/S; Th, C ; poszczególnych kości długich ;kk.czaszki ,miednicy ; poszczególnych stawów; inne zdj.ortopedyczne /
● klatki piersiowej,zatok.obocznych nosa;
● przeglądowych jamy brzusznej.
2. Wykonywanie zdjęć z kontrastem cieniującym:
● urografia,
● cystouretrografia mikcyjna/dla oddz.szpitalnych ,po ustaleniu wyk.bad. z Prac.Rtg/.
3. Badania kontrastowe przewodu pokarmowego:
● przełyk,
● żołądek,
● pasaż przewodu pokarmowego,
● wlew doodbytniczy/ dla oddz.szpitalnych,po ustaleniu wyk.bad.z Prac.Rtg/,

Pracownia RTG wyposażona jest w następujący sprzęt:
– aparat rentgenowski do zdjęć i prześwietleń FEEXAVISION, firmy Shimadzu
– aparat rentgenowski do zdjęć i prześwietleń EURASCOP 6 firmy Swissray
– aparat jezdny do zdjęć przyłóżkowych -VISITOR-firmy Villa System

Badania (wyłącznie radiograficzne) wykonywane są w systemie radiografii cyfrowej pośredniej. Dokumentacja zdjęciowa wykonywana jest w postaci cyfrowej na płytach CD-R.

● Pracownia rtg czynna całodobowo/od godziny 18.00 dyżur niemedyczny pełni technik RTG/
●  Rejestracja RTG znajduje się w obrębie Pracowni, godziny pracy Rejestracji 08.00-15.30. W tych godzinach są wykonywane planowe badania RTG.
● W godzinach 07.00-08.00 oraz 15.30-18.00 pacjentów /w przypadkach nagłych oraz kierowanych z SOR lub Ambulatorium Szpitala / rejestrują technicy RTG.

Lekarze radiolodzy pracują w godzinach 08.00-15.00. Wyniki badań (z opisami) wydawane są w dniu następnym po badaniu od godziny 12.00 . Tylko wyniki badań dzieci do lat 16, pacjentów po wypadku ,oraz oznaczonych przez lekarza kierującego na skierowaniu CITO, są opisywane i wydawane w dniu wykonania badania.

● Każdy pacjent przed wykonaniem badania kontrastowego z użyciem promieniowania rentgenowskiego jest informowany o przebiegu badania oraz podpisuje zgodę na wykonanie procedury diagnostycznej z wykorzystaniem promieniowania X.

● Kobieta w ciąży, przed wykonaniem badania rentgenowskiego musi powiadomić o tym fakcie rejestrację i osobę wykonującą badanie- w tym przypadku odstępujemy od wykonania badania rtg/oprócz przypadków uzasadnionych klinicznie i odpowiednio udokumentowanych,z podpisaniem zgody na badanie rtg przez pacjentkę/.

● Dzieci poniżej 16 roku życia powinny zgłosić się na badanie rentgenowskie z Rodzicem/ Opiekunem oraz z Książeczką Zdrowia Dziecka w celu dokumentacji przeprowadzonego badania.

● Badania kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych , jamy brzusznej, miednicy powinny być wykonywane po wcześniejszym zastosowaniu przygotowania. Instrukcja przygotowania jest dostępna w Rrejestracji Pracowni Rtg.

● Na badania, wymagające kilkudniowego przygotowania/badanie kontrastowe przewodu pokarmowego/żołądka, XII-cy ,wlew doodbytniczy/, urografia pacjent rejestruje się osobiście, lub telefonicznie oraz odbiera instrukcję przygotowania do w/w badania

 

Kontakt:
Pracownia RTG SP ZOZ w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17 -200 Hajnówka
Rejestracja RTG: tel. 85 682 91 37

Font Resize
Contrast