Pracownia Ultrasonografii


 

Lokalizacja: budynek A Szpitala ul.Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka /1 piętro/ pok.121

● Pacjent rejestruje się telefonicznie, lub osobiście w Rejestracji Pracowni RTG SP ZOZ w Hajnówce oraz zgłasza się na badanie do Pracowni USG w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia.

● Do badania usg jamy brzusznej pacjent powinien być na czczo oraz przygotować się zgodnie z otrzymaną Informacją o przygotowaniu do badania USG.

● Wskazane jest, aby do badania USG pacjenci posiadali oraz udostępniali lekarzowi, wykonywającemu badanie, wyniki poprzednich badań

Przygotowanie do badania USG

W przypadku badania USG jamy brzusznej pacjent powinien być na czczo, nie wolno ani jeść ani pić przed badaniem , nie wolno również palić papierosów, należy przyjąć leki w przypadku chorób przewlekłych. Przez 3 dni przed badaniem nie powinno się spożywać produktów wzdymających tj. kapusta, rośliny strączkowe, napoje gazowane. Zalecane jest również przyjęcie w przeddzień badania produktu redukującego ilość gazów jelitowy np. Espumisan 3 x 2 tabl. W przypadku badania USG narządów miednicy mniejszej ( prostata, narząd rodny, pęcherz moczowy) oprócz przygotowania jak do badania USG jamy brzusznej należy wypić ok. 1l wody i na badanie zgłosić się z już wypełnionym pęcherzem.
W przypadku badania USG tarczycy nie jest wymagane żadne przygotowanie pacjenta.

Wykaz udzielanych świadczeń:
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
●USG pęcherza moczowego i gruczołu krokowego
●USG tarczycy
●USG ślinianek
●USG węzłów chłonnych
●USG sutka
●USG moszny
●USG jam opłucnowych z zaznaczeniem optymalnego wkłucia
●USG przezciemiączkowe
●badania dopplerowskie tętnic domózgowych
●badania dopplerowskie żył kończyn dolnych
●badania dopplerowskie tętnic kończyn dolnych
●badania dopplerowskie tętnic biodrowych u pacjentów zgłaszanych do przeszczepów nerek
●badania dopplerowskie układu wrotnego
●biopsje aspiracyjne cienkoigłowe celowane pod kontrolą USG

Font Resize
Contrast